-20%
In stock

Karpos Federa Full-Zip Fleece 2531023 size M

– DUY NHẤT 1 chiếc size M dành cho Anh Em – Thương hiệu chuyên dành cho trượt Tuyết và Leo núi Đình đám xứ sở Mỳ ống.

– Áo nhẹ và siêu giữ Ấm, làm lớp MidLayer hoản hảo dành cho Anh Em khi leo núi trời Lạnh, đi Du lịch xứ Lạnh, trượt Tuyết, dạo chơi Ladakh, Nepal, Pakistan, leo Everest Base Camp.

– Anh Em mặc làm lớp MidLayer vào ngày Đông Lạnh nhất ở Vietnam thoải mái.

– Area of use: Mountaineering, Snowshoeing, Ski Touring, Trekking…

=>> Các sản phẩm  có tại KTMart: http://bit.ly/KarposKTMart

(Nhấn vào LOGO để xem thêm các Sản phẩm Karpos)

Karpos Federa Full-Zip Fleece 2531023 size M

– DUY NHẤT 1 chiếc size M dành cho Anh Em – Thương hiệu chuyên dành cho trượt Tuyết và Leo núi Đình đám xứ sở Mỳ ống.

– Áo nhẹ và siêu giữ Ấm, làm lớp MidLayer hoản hảo dành cho Anh Em khi leo núi trời Lạnh, đi Du lịch xứ Lạnh, trượt Tuyết, dạo chơi Ladakh, Nepal, Pakistan, leo Everest Base Camp.

– Anh Em mặc làm lớp MidLayer vào ngày Đông Lạnh nhất ở Vietnam thoải mái.

– Area of use: Mountaineering, Snowshoeing, Ski Touring, Trekking…

=>> Các sản phẩm  có tại KTMart: http://bit.ly/KarposKTMart

🖱️ Chat qua Zalo:  

– KTMart trên  https://shopee.vn/ktmart_vietnam

Thương hiệu