In stock

Mango 87087135 Oversized cotton jacket size XS

  • 100% COTTON. PIPING:100% COTTON. POCKETS LINING:100% COTTON
  • Bộ sưu tập đã cam kết. Thiết kế ngoại cỡ. Thiết kế ngắn gọn. Cổ áo cổ điển. Đường may lệch vai. Tay áo phồng ba phần tư. Hai túi trước. Túi có cúc. Nhấn nút buộc. Hàng may mặc được dán nhãn Cam kết là sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng sợi hoặc quy trình bền vững, giảm tác động đến môi trường. Mục tiêu của Mango là hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động cam kết hơn với môi trường, và do đó tăng số lượng sản phẩm may mặc bền vững trong bộ sưu tập.
  • Màu Light Pink cực kỳ nữ tính nhưng vẫn làm nổi bật style cá tính cuả chị em nhờ thiết kế lạ.
  • Size Xs dành cho chị em

699.000

  • 100% COTTON. PIPING:100% COTTON. POCKETS LINING:100% COTTON
  • Bộ sưu tập đã cam kết. Thiết kế ngoại cỡ. Thiết kế ngắn gọn. Cổ áo cổ điển. Đường may lệch vai. Tay áo phồng ba phần tư. Hai túi trước. Túi có cúc. Nhấn nút buộc. Hàng may mặc được dán nhãn Cam kết là sản phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng sợi hoặc quy trình bền vững, giảm tác động đến môi trường. Mục tiêu của Mango là hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động cam kết hơn với môi trường, và do đó tăng số lượng sản phẩm may mặc bền vững trong bộ sưu tập.
  • Màu Light Pink cực kỳ nữ tính nhưng vẫn làm nổi bật style cá tính cuả chị em nhờ thiết kế lạ.
  • Size Xs dành cho chị em