Bệnh ung thư

CHÚNG TA CÓ THỂ TỰ CHỮA LÀNH UNG THƯ VÀ CÁC BỆNH KHÁC KHÔNG?

Nguồn: Facebook: https://www.facebook.com/uyennhu.tran Có rất nhiều bạn kể mình bị ung thư hỏi ý kiến mình nên nhập viện hoá xạ trị không? Có nên dùng thuốc tiếp tục không? Nay mình chia sẻ lại điều mà mình đã viết từ đợt trước. Mình không dám đưa ra lời khuyên vì đó là tính mạng, là cuộc sống của bạn, bạn phải tự tìm hiểu kỹ và đưa ra quyết định trước khi nghe ai. Đầu tiên quan trọng nhất là phải đọc sách…

Gọi cho KTMart