Học thêm

Danh sách Thầy, Cô và địa chỉ học Toán + Văn + Anh trên địa bàn HÀ NỘI.

KTMart.vn (Nơi bán đồ Du lịch, Đồ Outdoor, Đồ Camping…) KHÔNG LÀM về lĩnh vực Giáo Dục – Đây là Thông tin trên Mạng và KTMart copy để Tham khảo nhé ạ! 0/ Toán Chuyên cấp 2 luyện vào chuyên 3. 1- Thầy Cao Dũng Ams 2- Thầy Đắc Thắng Chuyên Ams3- Thầy Quyết Thắng chuyên SP4- Thầy Ngân Kỳ Ams5- Thầy Hiệp, Thầy Trình hay dạy kết hợp Hình – Đại số, dạy cả tuyển QG6- Thầy Trung Ams7- Thầy Quang Hùng dạy Hình8-…

Gọi cho KTMart