Thức Tỉnh

NHỮNG NGƯỜI THỨC TỈNH VÀ CHƯA THỨC TỈNH

Trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận thấy có nhiều người bắt đầu thức tỉnh, hướng về thế giới tâm linh nhiều hơn. Họ bắt đầu tìm kiếm một cách sống khác, lành mạnh và gần thiên nhiên. Nội tâm của họ đổi khác: Họ bắt đầu hiểu biết về mình, hiểu biết về sứ mệnh của mình, trực giác và linh tính họ cao hơn; những khả năng tâm linh cũng bắt đầu xuất hiện. Những mối quan tâm và các quan…

Gọi cho KTMart