Thiền định

NHỮNG CĂN BẢN ĐỂ CÓ THỂ TỰ TẬP THIỀN [Phần 1]

Bài này tôi đã đăng 2 lần [trên FB cũ bị mất], may được các bạn lưu và hồi lại, thật cảm động. Đây là những hướng dẫn chi tiết tôi tổng kết trong 9 năm dạy thiền, không đơn thuần là lý thuyết cổ mà còn từ quan sát các khó khăn thực tế đối với các lứa tuổi khác nhau. Những hướng dẫn này hữu ích cho người nhập môn và cả những người tập đã lâu mà không tiến bộ. TỌA…

Gọi cho KTMart