Cung dịch chuyển xuyên Đông Dương

Cứ để đấy rồi cả nhà cùng đi hihi

Day 1: Sài Gòn – Stung Steng – 4000 Đảo 
Day 2: 4000 Đảo – Pakse
Day 3: Pakse
Day 4: Bus đêm Pakse – Viêng Chăn
Day 5: Viêng Chăn – Vang Viêng
Day 6: Vang Viêng 
Day 7: Vang Viêng – Luang Phrabang
Day 8: Luang Phrabang 
Day 9: Luang Phrabang
Day 10: Luang Prabang – Chiang Rai 
Day 11: Chiang Rai – Chiang Mai 
Day 12: Chiang Mai 
Day 13: Chiang Mai – Sài Gòn bay Vietjet

You Might Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi cho KTMart